Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

puciata
0898 dcc1 500
Reposted fromRamme Ramme viachowmein chowmein
puciata
9875 8f6d
Reposted fromkaiee kaiee viaradaetyki radaetyki
Bóg dał nam Paryż, Wenecję
architekturę secesyjną, zegarki
i zegary art deco
dał nam poziomki
zamglone świty za oknem kawiarni
sklepy
dał nam Tomasza Manna oraz Prousta
a także wrzosowiska Irlandii
oraz wymyślił bilard i nastolatki
i tysiąc innych rzeczy
jak wodospady, Boską Komedię,
fajki, wiersze Rilkego,
ulice wysadzane platanami
na południu,
amerykańskie samochody z lat czterdziestych,
pióra Mont Blanc, przewodnik
po Grenadzie oraz
Koniaki, Giny, Whisky i Bordeaux
na pewno nie w tym celu
żebym siedział
przez osiem godzin dziennie
w pracy
jak jakiś chuj
Andrzej Kotański, Canto
(via poez-ja)
Reposted fromLittleJack LittleJack viaPoranny Poranny

March 24 2017

puciata
9213 674b 500
Reposted fromciarka ciarka viastonerr stonerr
9628 fea9
Reposted fromerial erial viastonerr stonerr
puciata
7051 a5cc
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaPoranny Poranny
puciata
Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale ktòra chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy : prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.
Reposted fromsaphirka saphirka viastonerr stonerr
puciata
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viainzynier inzynier
puciata
3154 e403 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement viastonerr stonerr

March 23 2017

puciata
4153 d5d6 500

firebreathingeli:

Meet my mother. 

Reposted fromlusacan lusacan viainzynier inzynier
puciata
Reposted fromgruetze gruetze viainzynier inzynier
4889 2d8e 500
Reposted fromOfficialBae OfficialBae viainzynier inzynier

March 22 2017

6687 81ca
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viasucznik sucznik
puciata
9130 1087
Reposted fromhornypigeon hornypigeon viasoadysta soadysta
4064 69fa 500
Reposted fromzielony92 zielony92 viasoadysta soadysta
puciata
W psychologii jest takie pojęcie „błysk” to jest moment kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego cos co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz / psycholog
Reposted frombeckycue beckycue viastonerr stonerr
puciata
puciata
6437 e6d8 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasucznik sucznik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl